Water, gewoon bijzonder

18,0027,00

Artikelnummer: 978-90-8797-020- Categorie: Tag:

Beschrijving

Water, gewoon bijzonder

· geeft informatie over water als bijzondere stof, over de manieren waarop het water op aarde gekomen kan zijn en de beweging ervan in oceanen en atmosfeer,

· besteedt aandacht aan de problematiek van watertekorten, verzilting, verzuring van oceanen en het behoud van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater,

· laat zien dat een verhoogde inspanning nodig is om met een toenemend watergebruik en toenemende soorten vervuilingen voldoende schoon drinkwater te produceren,

· biedt een overzicht van de manier, waarop water het leven op aarde heeft beïnvloed en hoe organismen een grotere of kleinere opname/afgifte van water reguleren,

· beschrijft mogelijkheden om de menselijk watervoetafdruk te verkleinen en de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden door wetenschappelijke kennis te bundelen om natuurherstel te bevorderen, het water bewuster te gebruiken en te verdelen en daar NU mee te beginnen….

Dit boek is bedoeld voor docenten in het voortgezet onderwijs en voor studenten en docenten aan lerarenopleidingen. Het bevat naast de artikelen een schat aan leeractiviteiten die aansluiten bij bovengenoemde onderwerpen en aspecten.

Extra informatie

Prijs

Leden, Niet leden