Begrippenlijst Biologie

10,0060,00

In deze lijst, genoemd NVON-begrippenlijst biologie 2005, zijn termen opgenomen die in het examenprogramma worden genoemd en termen die in examens kunnen worden gebruikt.
Veel termen die in het dagelijks leven vaak worden gebruikt, bv. bloedvatenstelsel, zijn niet opgenomen; daarvoor zul je een algemeen woordenboek moeten gebruiken.

Als voor een bepaald begrip verschillende namen in gebruik zijn, bijvoorbeeld een wetenschappelijke en een Nederlandse naam, staat de omschrijving bij de meest gangbare naam, terwijl bij de minder gangbare naam alleen een verwijzing te vinden is. Zo wordt bij ‘miskraam’ alleen verwezen naar ‘abortus’; en bij dit laatste woord staat de omschrijving.

Artikelnummer: N/B Categorie: Tag:

Beschrijving

Met de invoering van de Tweede Fase is behoefte ontstaan aan een begrippenlijst biologie.
Marijke Domis heeft een uitvoerige lijst opgesteld, geschikt voor de Tweede Fase. Deze begrippenlijst-2000 is door de NVON verspreid, via de ledenservice.
Piet Boere en Paul Leendertz hebben in overleg met Marijke Domis de begrippenlijst-2000 nauwgezet onder de loep genomen. Daarbij is veel waarde gehecht aan een zuivere formulering,
taalkundig en wetenschappelijk gezien. Daarbij is veel waarde gehecht aan een zuivere formulering, taalkundig en wetenschappelijk gezien. Tevens is getracht, de termen te definiëren op het niveau van de leerling, zodat de lijst voor de leerlingen in de Tweede Fase een steun kan zijn. Het didactische probleem om het evenwicht te vinden tussen wetenschappelijke juistheid en leerling vriendelijkheid heeft hier en daar heel wat hoofdbrekens gekost. De lijst is opgezet volgens het substitutieprincipe: de omschrijving van een begrip kan in principe de plaats van dit begrip in een tekst innemen. In het werk van de Commissie Herziening Examenprogramma biologie H/V 2007 wordt verwezen naar deze lijst.

Bij het maken van de lijst hebben we onder andere hulp gehad van Clasien Lever-de Vries, die grote delen van de concepten nauwgezet heeft bekritiseerd en ons vele goede suggesties aan de hand heeft gedaan. Prof. dr. J.C. van Lenteren en prof. dr. W.B. van Muiswinkel van de Wageningen Universiteit hebben gedeelten met betrekking tot hun vakgebied kritisch doorgenomen. Wij danken hen voor de waardevolle aanwijzingen die zij hebben gegeven.

Voor de uiteindelijke versie zijn alleen de auteurs verantwoordelijk.

Deze lijst blijft alleen bruikbaar als hij regelmatig wordt geactualiseerd. Wij doen een dringend beroep op de gebruikers om fouten, omissies of andere tekortkomingen te melden bij de NVON, zodat er over enige tijd een verbeterde versie kan worden gepubliceerd.

B.Beukers Begrippenlijst biologie voor leerlingen

Het copyright berust nadrukkelijk bij de NVON, maar vanzelfsprekend kunnen docenten
voor het gebruik in de klas vrijelijk over de tekst beschikken.
Piet Boere
Marijke Domis-Hoos
Paul Leendertz

 

 

Extra informatie

Prijs

Leden (verzending), Niet-leden (verzending), kopieerlicentie leden (download), kopieerlicentie niet-leden (download)

Andere suggesties…