Beter weten over eten

18,0027,00

Artikelnummer: N/B Categorieën: , Tags: , , , ,

Beschrijving

In dit boek wordt ‘eten’ ruim opgevat; het gaat niet alleen over consumeren maar ook over bewerken en conserveren, produceren en de toekomstige wereldvoedselvoorziening. Aan elk van deze vier onderwerpen is een deel van het boek besteed; met telkens zes of zeven artikelen en een flink aantal bijbehorende leeractiviteiten. In elk deel krijgen de aspecten gezondheid en ook duurzame productie en eerlijke handel aandacht. Voorafgaande aan deze vier onderdelen is een proloog opgenomen, bestaande uit een artikel en een leeractiviteit. Hierin gaat het om twee verschillende visies die elk beschrijven op welke manier voedselproductie het beste kan plaatsvinden en hoe de voedselvoorziening voor onze (nog steeds groeiende) wereldbevolking gewaarborgd kan worden. Deze proloog heeft tot doel bij te dragen aan de meningsvorming over de consumptie van onze voeding (hoeveel en wat) en de productiewijze van ons voedsel met het oog op de toekomst.

Doel van het boek is om docenten in de natuurwetenschappen van vmbo tot en met vwo, alsmede studenten en docenten van lerarenopleidingen te voorzien van achtergrond- en nieuwe informatie op het gebied van ‘eten’ in de brede zin van het woord. Doel is ook om docenten een schat aan lesmateriaal in handen te geven waarmee zij in hun onderwijs direct aan de slag kunnen. Sommige leeractiviteiten beslaan één of enkele lessen, andere kosten meer tijd en/of hebben meer de vorm van een project. Er zijn ook leeractiviteiten die zich uitstekend voor een praktische opdracht lenen. Kortom, elke docent kan in dit boek veel vinden wat hem of haar van pas komt!

Extra informatie

Prijs

Leden, Niet-leden