Doen we practicum? – Set

47,50

Deel 1 en deel 2 samen in een voordelig pakket.

Doen we practicum is een vraag die door leerlingen veel wordt gesteld. De meesten vinden het een prettige afwisseling met de theorie en bekend is dat wat je zelf doet, nu eenmaal beter beklijft.

In de jaren zeventig was Biothema, het standaardwerk voor biologiepractica in het voortgezet onderwijs. Zes boeken die het hele biologiecurriculum in die tijd bestreken.

In deze uitgave zijn de oorspronkelijke practica getoetst op hun bruikbaarheid. De beschreven proeven variëren in moeilijkheidsgraad en mate van zelfwerkzaamheid door de leerlingen. Dit alles heeft geleid tot twee eigentijdse delen met de volgende inhoud:

Doen we practicum? Deel I:

Onderzoek doen, Technische vaardigheden, Enkele practicumtoepassingen;
Bouw van de plant, Van koolstofdioxide tot organische stof, De werking van enzymen, Gezonde voeding;
Transport, Hart en Longen, Stofwisseling, Uitscheiding.

Doen we practicum? Deel II:

Kringopen en a-biotische factoren, De a-biotische factor water, Processen;
Zintuigen, Spieren en botten, Gedrag;
Groei en ontwikkeling, Erfelijkheid.