Plan Bèta – Bèta-onderwijs voor duurzame ontwikkeling

18,0027,00

Artikelnummer: 978 90 8797 017 8 Categorieën: , , ,

Beschrijving

Klimaatverandering, verdwijnen van biodiversiteit, toenemende vervuiling, uitputting van natuurlijke bronnen….de mondiale samenleving worstelt met een veelvoud aan crisissen, die elkaar ook nog eens onderling versterken. We kunnen het tij keren door ons leven snel tempo te verduurzamen. Hierin ligt ook een belangrijke taak voor het onderwijs, met name vanuit de bètavakken. Hoe geef je duurzaamheid vorm binnen een school? Plan Bèta biedt Plan Bèta biedt een visie en handreikingen aan bètadocenten en schoolleiders om focus en tempo aan te brengen in de ontwikkeling naar duurzame bètavakken binnen een duurzame school.

Er is geen tijd meer te verliezen: de mondiale samenleving moet in hooguit drie decennia omgebouwd worden naar een volledig duurzaam functionerende samenleving. Op school krijgen leerlingen onvoldoende kennis en competenties om te kunnen verduurzamen. Ook bètaleraren en schoolleiders worstelen met de vraag hoe je onderwijs duurzaam kunt vormgeven. Plan Bèta daagt bètadocenten en schoolleiders uit om méér met duurzaamheid te gaan doen, het tempo van duurzame ontwikkeling te verhogen en het verschil te maken voor hun leerlingen. Plan Bèta heeft ook tot doel om een beweging op gang te brengen waarin bètaleraren elkaar steunen in het ontwerpen van onderwijsmateriaal, in het realiseren en evalueren van duurzaam onderwijs, in het organiseren van de hele school rondom het thema duurzaamheid. De beweging neemt de lerarenopleidingen en vervolgopleidingen mee en draagt de activiteiten en resultaten uit naar de samenleving.

Hoe is het boek opgebouwd?

Plan Bèta bevat dringende vragen, die allemaal in direct verband staan met duurzaamheid en natuurlijk met de bètavakken: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, NLT, O&O, en aardrijkskunde. De negen hoofdstukken behandelen de volgende vragen:

1. Wat staat er op het spel voor de wereld en wat zijn de specifieke opgaven voor de bètavakken?

2. Wat gebeurt er al in scholen die duurzaamheid centraal stellen en wat doen de bètavakken daar?

3. Hoe gaan we (bètadocenten en bètaleerlingen) om met zekere, maar vooral ook met onzekere kennis?

4. Hoe zetten we emoties, gevoelens en waarden in om te komen tot duurzaam handelen?

5. Hoe leren we duurzaam te leven en welke didactiek en pedagogiek hebben we nodig om daar volwassen in te worden?

6. Hoe werken we aan de noodzakelijke veel grotere samenhang tussen de bètavakken?

7. Hoe leren we als (beginnende) docent duurzaamheidsonderwijs vorm te geven en uit te voeren?

8. Welke leiders maken de hele school duurzaam en hoe verandert dan de relatie met de omgeving van de school?

9. Doe je – als docent, leerling, schoolleider – mee om een beweging op gang te brengen?

Wat biedt Plan Bèta?

Plan Bèta geeft inzicht in hoe duurzaamheidsonderwijs nu georganiseerd is. Ook bevat het boek inspirerende voorbeelden hoe je duurzaamheidsonderwijs op scholen vorm kunt geven. Maar Plan Bèta gaat verder dan alleen het boek. De komende tijd werkt de NVON verder aan het beschikbaar stellen van onderwijsmateriaal dat je direct kunt inzetten in de klas.

Voor wie is het boek bedoeld?

Plan Bèta is geschikt voor docenten biologie, natuurkunde, scheikunde, NLT, O&O, aardrijkskunde en wiskunde in het voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo).

Over de auteurs
De auteurs van het boek zijn: Marcel Kamp, Maarten Nypels, Gerben de Jong, Albert Pilot, Hanneke Roozendaal, & Michiel Vogelezang (2022).

 

Extra informatie

Prijs

Leden, Niet-leden