Onderzoeken en ontwerpen met 4- tot 14- jarigen

14,0020,00

In het boek vindt u inspirerende ideeën die zich gemakkelijk laten uitvoeren in de eigen klas. Er zijn per leeftijdscategorie zowel voorbeelden van onderzoeken als van ontwerpen, inclusief maken. Daarnaast zijn er een aantal didactische intermezzo’s met praktische tips. Door het boek is zicht te krijgen op wat er aan de andere kant van de overgang basisonderwijs-voortgezet onderwijs gebeurt; dit als startpunt voor een betere aansluiting en samenwerking over en weer.

Artikelnummer: NVON-reeks nr. 11 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

Dit is een boek voor leraren in het basisonderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De praktijkvoorbeelden in dit boek hebben hun waarde bewezen in de klas, maar zijn tegelijkertijd ook voorbeeldactiviteiten die bepaalde aspecten van ontwerpen of onderzoeken, of een bepaalde didactiek illustreren. Door gebruik van activiteiten die hun inspireren krijgen leraren niet alleen een uitgebreider repertoire uit van activiteiten en inhouden, maar ook een uitgebreider didactiekrepertoire wat betreft leren onderzoeken en ontwerpen.
Vanwege de bijdrage aan de uitbreiding van het repertoire is het boek goed te gebruiken in de initiële opleiding en de nascholing, zowel in schoolteams als in groepen met deelnemers uit verschillende scholen. Leraren kunnen tijdens de nascholing de uitvoering van een activiteit in eigen klas voorbereiden, eventueel aanpassen en later de ervaringen nabespreken. Door die aanpassingen en de uitwisseling van ervaringen daarover is de kans op ‘eigenaarschap’ van een innovatie groter.
Er staan veel inspirerende praktijkvoorbeelden in dit boek en daar tussendoor ook enkele didactische artikelen, herkenbaar aan een iets andere lay-out. Voorbeelden daarvan zijn artikelen over heen-en-weer denken tussen begrippen en verschijnselen, over werken met conceptcartoons in de klas en over het onderwijzen van ontwerpen. Maar ook de praktijkvoorbeelden bevatten vaak zeer nuttige didactische aanwijzingen. Het artikel In vijf stappen door een landschap gaat bijvoorbeeld in op hoe je vragen van kinderen genereert en wat je ermee doet. Voor een diepergaande behandeling van de didactiek van onderzoeken en ontwerpen verwijzen we echter naar de vakliteratuur, onder andere Praktische didactiek van het natuuronderwijs (De Vaan en Marell, 2012) en Techniekdidactiek (Frederik en Van Dijk, 2012).
De volgorde van activiteiten in het boek is min of meer naar leeftijd, vanaf de kleutergroepen tot aan het eind van de tweede klas voortgezet onderwijs. Per artikel zijn (gekoppeld aan icoontjes) details gegeven over groepsniveau, benodigde tijd en de kerndoelen (bij het p.o.).
De praktijkvoorbeelden zijn erop uitgezocht dat ze goed kunnen worden aangepast aan een ander niveau. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat leraren in de basischool ook kennis nemen van voorbeelden uit het voortgezet onderwijs en omgekeerd. Dit om de aansluiting te bevorderen.

Extra informatie

Prijs

Leden, Niet leden