Van struikelblok tot springplank

10,00

Niemand weet hoe over een jaar of tien het Nederlandse onderwijs eruit zal zien. Wat wordt de toegevoegde waarde van een school als alle
kennis on-line beschikbaar is7 Wat betekent kennis­overdracht als elke leerling met zijn device elk moment van de dag toegang heeh tot alle informatie die hij nodig heeh?
Toch doet Kees van Domselaar een poging een beeld te schetsen hoe het onderwijs zich daarop kan voo,bereiden. Niet door stil te staan maar door zich te ontwikkelen en zorgvuldig gebruik te maken van de mogelijkheden die de informatietechnologie het onderwijs biedt.
Dankzij een betere inzet van technologie in het onderwijs kan de groeiende kloof tussen de wereld op school en de wereld buiten school op een effectieve wijze worden verkleind. Dankzij een betere inzet van technologie kan uiteindelijk veel meer ruimte ontstaan voor alles, waar het in het onderwijs echt om zou moeten gaan. De grote dingen die te maken hebben met creativiteit en samenwerking, met zingeving en betekenis, met zorg en zelf­ontplooiing. Kortom: met het aanblazen van het vuurtje, dat elk kind in zich draagt.
Uitgangspunt voor Van Domselaar vormen de ervaringen en ontwikkelingen op zijn eigen school. In 2011 kregen alle leerlingen een eigen device en verdwenen gaandeweg alle computerlokalen en laptopkarren. Op persoonlijke wijze schetst hij hoe een en ander zich ontwikkelde en tot welke verbeteringen het heeh geleid. Zowel puur praktische als onderwijskundige. Een enquête uit 2013, gehouden onder de ruim honderd docenten op zijn school, gaf aan dat niemand terug wenste te gaan naar de oude tijd van het traditionele ICT-beheer.

3 op voorraad