Ruim en evenwichtig: Oordeelsvorming in de biologieles

10,0012,50

Breek je net als veel andere docenten uw hoofd erover wat nu precies bereikt wordt met discussie in de klas? Vraag je je af hoe je de discussie in de klas goed kunt laten verlopen? Wil je de leerlingen met hoofd, hart, en ziel laten discussiëren over de hete hangijzers in de biologie? Wil je de leerlingen na laten denken over de vragen “mag alles wat kan?” en ”moet alles wat kan?” bij thema’s als voortplanting, gezondheid, gentechnologie, weefselkweek, orgaantransplantatie, synthetische biologie, biotechnologie en voeding? Ben je op zoek naar concreet lesmateriaal en praktische tips? Dan is een hier een boek waarmee je je eigen vragen beantwoord kunt krijgen.

Wissen
Artikelnummer: NVON-reeks nr. 8 Categorie: Tags: , , ,

Beschrijving

Dit boek Ruim en evenwichtig: oordeelsvorming in de biologieles biedt onder­steuning bij het vormgeven aan oordeelsvorming. Het is niet alleen bestemd voor biologiedocenten in de tweede fase, maar zeker ook bruikbaar voor anw en andere vakken. We schreven het boek voor elke docent (van welk vak ook, onderbouw of bovenbouw) die zich wil bezinnen op de vorming van jonge mensen in ruim, evenwichtig en reflectief oordelen. We hopen dat dit boek je veel inspiratie biedt om oordeelsvorming een steviger en vast onderdeel te laten zijn van je lespraktijk.
We kregen tijdens de ontwikkeling van het boek steun van Alfred Schermer, vakdidacticus biologie, VU, Amsterdam. Henny Kramers-Pais, voorzitter van de BC NVON-reeks, begeleidde ons bij de afwerking van het boek en verzorgde de eind­redactie. We danken Henny en Alfred voor hun bijdragen. Methodeschrijvers, lerarenopleiders en biologiedocenten gaven voorafgaand aan en tijdens een expertbijeenkomst in maart 2011 onder de bezielende leiding van Mieke Kapteijn adviezen, die we daarna hebben verwerkt. We danken hiervoor de volgende personen: Mieke Kapteijn, Henk de Graaf, Hans Bouma, Anneke Cuiper, Marijke Domis-Hoos, Gee van Duin, Stan Frijters, Jos van Koppen, Corrie Leemburg, Yuri Matteman, Peter Visser, Jan Jaap Wietsma en Paul van der Zande.

Leeswijzer

Het is niet nodig het boek vanaf hoofdstuk 1 tot en met het laatste hoofdstuk lineair door te lezen. Verschillende insteken zijn mogelijk. Zo kunnen biologie­docenten starten bij hoofdstuk 6 om te zien welke onderwerpen in de examen­programma’s biologie ethische dimensies hebben. Voor lezers die zich willen bezin­nen op verschillende aspecten van oordeelsvorming is een start met de inleiding in hoofdstuk 1 aan te bevelen. Wil je weten welke aanpak tegemoetkomt aan die aspecten, dan vind je die in hoofdstuk 2, Een aanpak uit de onderwijspraktijk. Dit hoofdstuk geeft een theoretisch en tegelijk praktisch kader om systematisch met de oordeelsvorming aan de slag te kunnen gaan, in de vorm van het model voor dilemma-georiënteerd leren (DGL-model). Een uitgewerkt voorbeeld staat in hoofd­stuk 3; daarin is de aanpak uit hoofdstuk 2 uitgewerkt tot een module Een hoor­zitting over kloneren. In hoofdstuk 4, waarin de vaardigheden van de leerlingen centraal staan, zijn ook tips voor de lespraktijk te vinden. Ook staan er aanwijzin­gen in voor docenten die vakoverstijgend met elkaar samen willen werken en zoeken naar manieren waarop afstemming mogelijk is. Docenten die op zoek zijn naar compleet lesmateriaal kunnen terecht in hoofdstuk 5.

Extra informatie

Prijs

Leden, Niet leden